Tankblanding beregning
Gartneri
Midlet er:
Tank kapacitet (liter)
l
Areal der behandles
m2
Væskemængde pr. 1.000 m2
liter
Ønsket dosis:
RESULTAT:
Du skal i alt bruge:
liter væske
Tanke Liter Middel
Link til middeldatabasen
Link til flere beregningsmuligheder
© GartneriRådgivningen A/S
Ready to reset
Are you sure to reset the Form's values?
Ready to submit
This form is complete and has passed all validation tests. Do you want to submit now?