Κόστος αγοράς και χρήσης ηλεκτρικής συσκευής
Kόστος ηλεκτρικής συσκευής (σε €)
Κρατική επιδότηση (σε €)
"Καθαρό" κόστος (σε €)
Ετήσια κατανάλωση παλαιάς συσκευής (σε kwh)
Ετήσια κατανάλωση νέας συσκευής (σε kwh)
Χρέωση κιλοβατώρας (σε €)
Ετήσια εξοικονόμηση από τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας (σε €)
Χρόνος απόσβεσης κόστους αντικατάστασης συσκευής (σε έτη)