Τι να κάνετε με το δάνειό σας αν αυξηθεί το επιτόκιο
H κατάσταση του δανείου σας σήμερα
Ποσό δανείου:
Υπόλοιπη διάρκεια δανείου (σε έτη)
Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο
Σημερινή μηνιαία δόση 
Και αυτή θα είναι η κατάσταση του δανείου από εδώ και στο εξής
Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας θα επιμηκυνθεί κατά (έτη)…
Άρα η νέα διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι…
Το νέο επιτόκιο με το οποίο θα τοκίζεστε θα είναι…
Θα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή ύψους…
Η νέα μηνιαία δόση είναι…
Μηνιαία διαφορά