ΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Δηλώστε το εισόδημά σας:  
     
Απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών πληρωμών 2019:  
Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση το σενάριο προσαύξησης των συντελεστών της κλίμακας κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Μόλις ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, θα γίνει ανάλογη προσαρμογή
Απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών πληρωμών 2020:
 
 
Η κλίμακα υπολογισμού των ηλεκτρονικών πληρωμών…
Εισόδημα (σε ευρώ)   Συντελεστές 2019 Συντελεστές 2020
Από… …έως