ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 2019
Τιμή ζώνης (ανά τμ)
Παλαιότητα ακινήτου (σε έτη)
Επιλέξτε τον όροφο του ακινήτου από την σχετική λίστα Όροφος
Η επιφάνεια ακινήτου μπορεί να πάρει μέγιστη τιμή 1000 τ.μ

Επιφάνεια κύριων χώρων (σε τμ)
Επιφάνεια βοηθητικών χώρων (σε τμ)
Αριθμός προσόψεων
Ημιτελές χαρακτηρίζεται ένα κτίσμα ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής στο οποίο βρίσκεται το οποίο:
1. Δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενό
2. ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα
3. Δεν είχε ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενό
Είναι το ακίνητο "ημιτελές"; 
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΦΙΑ (σε ευρώ) ΤΟΥ 2018 EINAI…
Βασικός φόρος ΕΝΦΙΑ (ανά τμ)
Συντελεστής παλαιότητας κτίσματος (Σ.Π.Κ.)
Συντελεστής ορόφου (Σ.Ο)
Συντελεστής πρόσοψης (Σ.Π)
Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ)
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε ευρώ) ΕΊΝΑΙ…
Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΕΊΝΑΙ…
Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2019 ΕΊΝΑΙ…