ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΦΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Τιμή ζώνης 2023 (ανά τμ)
Τιμή ζώνης 2022 (ανά τμ)
Παλαιότητα ακινήτου (σε έτη)
Επιλέξτε τον όροφο του ακινήτου από την σχετική λίστα Όροφος
Η επιφάνεια ακινήτου μπορεί να πάρει μέγιστη τιμή 1000 τ.μ

Επιφάνεια κύριων χώρων (σε τμ)
Επιφάνεια βοηθητικών χώρων (σε τμ)
Αριθμός προσόψεων
Ημιτελές χαρακτηρίζεται ένα κτίσμα ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής στο οποίο βρίσκεται το οποίο:
1. Δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενό
2. ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα
3. Δεν είχε ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενό
Είναι το ακίνητο "ημιτελές"; 
 
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2023
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2022
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΦΙΑ 2023
ΕΝΦΙΑ 2022
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 2023
Τιμή ζώνης (ανά τμ)
Παλαιότητα ακινήτου (σε έτη)
Επιλέξτε τον όροφο του ακινήτου από την σχετική λίστα Όροφος
Η επιφάνεια ακινήτου μπορεί να πάρει μέγιστη τιμή 1000 τ.μ

Επιφάνεια κύριων χώρων (σε τμ)
Επιφάνεια βοηθητικών χώρων (σε τμ)
Αριθμός προσόψεων
Ημιτελές χαρακτηρίζεται ένα κτίσμα ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής στο οποίο βρίσκεται το οποίο:
1. Δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενό
2. ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα
3. Δεν είχε ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενό
Είναι το ακίνητο "ημιτελές"; 
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΦΙΑ (σε ευρώ) ΤΟΥ 2022 EINAI…
Βασικός φόρος ΕΝΦΙΑ (ανά τμ)
Συντελεστής παλαιότητας κτίσματος (Σ.Π.Κ.)
Συντελεστής ορόφου (Σ.Ο)
Συντελεστής πρόσοψης (Σ.Π)
Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ)
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε ευρώ) ΕΊΝΑΙ…
   
Συντελεστής πρόσοψης (Σ.Π)
Συντελεστής παλαιότητας (Σ.Π.Κ)
Συντελεστής ημιτελών κτισμάτων 
Συντελεστής επιφάνειας κύριων χώρων
   
Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΕΊΝΑΙ…
 
 
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 400.000 €
Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2022 ΕΊΝΑΙ…
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 2022
Τιμή ζώνης (ανά τμ)
Παλαιότητα ακινήτου (σε έτη)
Επιλέξτε τον όροφο του ακινήτου από την σχετική λίστα Όροφος
Η επιφάνεια ακινήτου μπορεί να πάρει μέγιστη τιμή 1000 τ.μ

Επιφάνεια κύριων χώρων (σε τμ)
Επιφάνεια βοηθητικών χώρων (σε τμ)
Αριθμός προσόψεων
Ημιτελές χαρακτηρίζεται ένα κτίσμα ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής στο οποίο βρίσκεται το οποίο:
1. Δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενό
2. ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα
3. Δεν είχε ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενό
Είναι το ακίνητο "ημιτελές"; 
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΦΙΑ (σε ευρώ) ΤΟΥ 2022 EINAI…
Βασικός φόρος ΕΝΦΙΑ (ανά τμ)
Συντελεστής παλαιότητας κτίσματος (Σ.Π.Κ.)
Συντελεστής ορόφου (Σ.Ο)
Συντελεστής πρόσοψης (Σ.Π)
Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ)
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (σε ευρώ) ΕΊΝΑΙ…
   
Συντελεστής πρόσοψης (Σ.Π)
Συντελεστής παλαιότητας (Σ.Π.Κ)
Συντελεστής ημιτελών κτισμάτων 
Συντελεστής επιφάνειας κύριων χώρων
   
Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΕΊΝΑΙ…
 
 
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 400.000 €
Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2022 ΕΊΝΑΙ…