Πώς υπολογίζεται ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ    
 
Κατανάλωση (σε κυβικά νερού)  
Ημέρες κατανάλωσης  
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το αποτέλεσμα είναι:   
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ  
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (13%)  
ΦΠΑ ΕΠΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (24%)  
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)  
 
Το γενικό τιμολόγιο οικιακής χρήσης της ΕΥΔΑΠ  
 
Από… …έως Κόστος ανά κυβικό