ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ο καθαρός μισθός, δηλαδή τα χρήματα που θα κατατίθενται κάθε μήνα στον τραπεζικό σας λογαριασμό, υπολογίζονται μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν αλλά και του φόρου εισοδήματος από τον μεικτό μισθό σας. 
Για να γίνουν οι υπολογισμοί, συμπληρώστε τις μεικτές αποδοχές σας
  ΜΕΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΣΕ €)  
   
1ο ΒΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 
2ο ΒΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για να γίνουν οι υπολογισμοί, συμπληρώστε τους μισθούς που θα σας καταβληθούν μέσα στο έτος (το μέγιστο 14 στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με τα δώρα και τα επιδόματα)
  ΜΙΣΘΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  
   
3ο ΒΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
Από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα προκύπτει και η μηνιαία παρακράτηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Παίζει ρόλο όμως και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων. 
Για να γίνουν οι υπολογισμοί, συμπληρώστε τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  
 
 
Περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου εισοδήματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
4ο ΒΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ