Πώς υπολογίζεται ο καθαρός μισθός
Αναγράψτε τον μεικτό μηνιαίο μισθό σας   
Πόσους μισθούς εισπράττετε τον χρόνο;
 
Πόσα παιδιά έχετε;
 
Οι υπολογισμοί…
  Ποσό %
Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου:
Φόρος εισοδήματος: 
Εισφορά αλληλεγγύης: 
Καθαρός μισθός
Σύνολο
   
Εργοδοτικές εισφορές ανά μήνα:  
Μηνιαίο εργοδοτικό κόστος:  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: