ΤΟ ΜΑΡΚΕΤ PASS
Αριθμός μελών νοικοκυριού
Οικογενειακή κατάσταση
Τρόπος πληρωμής
Μηνιαία επιδότηση
Εισοδηματικό κριτήριο:  
Περιουσιακό κριτήριο:  
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΗΝΑΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ