Υπολογισμός δόσης
Η ρύθμιση για τα χρέη στην εφορία      
Συμπληρώστε το ατομικό σας εισόδημα  
Αριθμός τέκνων:
 
Συμπληρώστε το ποσό της οφειλής στην εφορία  
Η ρύθμιση…  
Αριθμός δόσεων  
Επιτόκιο  
Ποσό δόσης  
Συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τη ρύθμιση  
Διαχείριση προσαυξήσεων
Πόσο "κούρεμα" θέλετε στις προσαυξήσεις που σας επιβαρύνουν;
Δηλώσατε ότι το χρέος σας είναι:
Ποσοστό του χρέους σας που αφορά σε προσαυξήσεις:
Άρα το χρέος σας αναλύεται ως εξής:  
Οφειλή από φόρους:
Οφειλή από προσαυξήσεις:
   
Τι ποσοστό "κουρεμάτος" των προσαυξήσεων θέλετε να επιτύχετε; 
Η απάντηση…  
Αριθμός δόσεων που δικαιούστε βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής σας κατάστασης
Νέος αριθμός δόσεων για να εξασφαλίσετε το κούρεμα των προσαυξήσεων
Με βάση αυτή την επιλογή, το συνολικό χρέος περιορίζεται στα…
Και η νέα δόση διαμορφώνεται στα…
Τελικό ποσό που θα πληρώσετε:
H κλίμακα της ρύθμισης
Η κλίμακα υπολογισμού του ετήσιου ποσού καταβολής για τα χρέη στην εφορία
Εισόδημα από… …έως Συντελεστής κλιμακίου Ποσό κλιμακίου Μέγιστο ετήσιο ποσό για αποπληρωμή χρεών στην εφορία
και πάνω