ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΠΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ  
 
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
   
   
ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
       
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
       
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ    
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ    
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ