ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
  2019 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ
ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2019 ΕΚΠΤ 2019 ΦΟΡΟΣ 2019 ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2020 ΕΚΠΤ 2020 ΦΟΡΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2019 ΕΚΠΤ 2019 ΦΟΡΟΣ 2019 ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2020 ΕΚΠΤ 2020 ΦΟΡΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2019 ΕΚΠΤ 2019 ΦΟΡΟΣ 2019 ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2020 ΕΚΠΤ 2020 ΦΟΡΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2019 ΕΚΠΤ 2019 ΦΟΡΟΣ 2019 ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2020 ΕΚΠΤ 2020 ΦΟΡΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2019 ΕΚΠΤ 2019 ΦΟΡΟΣ 2019 ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2020 ΕΚΠΤ 2020 ΦΟΡΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2019 ΕΚΠΤ 2019 ΦΟΡΟΣ 2019 ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2020 ΕΚΠΤ 2020 ΦΟΡΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2019 ΕΚΠΤ 2019 ΦΟΡΟΣ 2019 ΑΡΧ ΦΟΡΟΣ 2020 ΕΚΠΤ 2020 ΦΟΡΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ