ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01_01_2021
ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(για οχήματα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα μετά την 1/1/2021
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (τιμές σε γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ
ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (σε ευρώ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1_11_2010
ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(για οχήματα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα από 01/11/2010 έως 31/12/2020)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (τιμές σε γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ
ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (σε ευρώ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 30_10_2010
ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(για οχήματα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα έως 30/10/2010)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ (σε κυβικά εκατοστά) ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το έτος κυκλοφορίας αφορά στο έτος πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (σε ευρώ)