ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015   
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 2015  
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016  
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 2016  
ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  2015 2016
Φόρος που έχει ήδη πληρωθεί 
Τελικό ποσό φόρου
Εισφορά αλληλεγγύης που έχει ήδη πληρωθεί
Τελικό ποσό εισφοράς
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ