CALCULATOR
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
Επιλέξτε "1" για τα παντρεμένα ζευγάρια και "2" για τις μονογονεϊκές οικογένειες Αριθμός γονιών
Αριθμός παιδιών
Συντελεστής στάθμισης
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
Ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα
Κατηγορία επιδόματος:
Μηνιαίο επίδομα:
Ετήσιο επίδομα:
Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό:
Πίστωση σε προπληρωμένη κάρτα 
Τι προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 214 του νόμου 4512 του 2018 θεσπίζεται το «Επίδομα Παιδιού», που καταβάλλεται από 1/1/2018 και αντικαθιστά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων – Πολυτέκνων. Το νέο επίδομα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα» κατά τα πρότυπα του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την λεγόμενη κλίμακα ισοδυναμίας. Η κλίμακα ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, ως εξής:
α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1
β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2 
γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4 
Ειδικά για τις μονογονεικές οικογένειες ισχύει ευνοικότερη στάθμιση, καθώς το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/4.
Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής:
α) Α’ κατηγορία: έως 6.000 ευρώ,
β) Β’ κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ,
γ) Γ’ κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ.