Να ανακαινίσω για να νοικιάσω; 
Κόστος ανακαίνισης (σε  €)
Επιδότηση ανακαίνισης (σε €)
Τελικό κόστος (σε €)
Μηνιαίο ενοίκιο που θα εξασφαλιστεί (σε €):  
Προϋπάρχοντα εισοδήματα από ενοίκια (ανά μήνα σε €):  
Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ  
Προϋπάρχον εισόδημα από ενοίκια  
Συνολικό εισόδημα από ενοίκια  
Φόρος στα αρχικά ενοίκια  
Φόρος στα συνολικά ενοίκια
Διαφορά στον φόρο λόγω νέου ενοικίου
Καθαρή μηνιαία απόδοση ενοικίου
Απόσβεση επένδυσης (σε μήνες)