ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ; 
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 
   
ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ; 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
1. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ:
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ:
3. ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ
4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΜΕ ΦΠΑ): 
5. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ (ΜΕ ΦΠΑ): 
6. ΈΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ:
7. ΜΕΣΙΤΙΚΑ (ΜΕ ΦΠΑ): 
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ: