ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2023
  ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      
  ΜΙΣΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ      
  ΜΙΣΘΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ      
  ΕΝΟΙΚΙΑ      
  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ      
  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ      
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ       
  ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ      
           
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2020-2022  
    2020 2021 2022 2023
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ