Πώς θα ανακαινίσετε με τον οικονομικότερο τρόπο το σπίτι σας
Συμπληρώστε το ατομικό σας εισόδημα
Συμπληρώστε το οικογενειακό σας εισόδημα 
Συμπληρώστε τον αριθμό των παιδιών σας
Τι θα σας προσφέρει το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον 
Ποσοστό επιδότησης
Συμπληρώστε το ποσό της επένδυσης (σε ευρώ)
Ποσό επιδότησης (σε ευρώ) - Υπολογίζεται αυτόματα
Ποσό δανειοδότησης (σε ευρώ) - Υπολογίζεται αυτόματα
Επιλέξτε διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (σε έτη)
Μηνιαία δόση (υπολογίζετσαι αυτόματα)
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: