ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
Αριθμός μελών νοικοκυριού 
Συσκευή που θα αποκτηθεί 
Αξία αγοράς συσκευής (με ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ