ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Μέλη νοικοκυριού (ενήλικα και ανήλικα)
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
Σύνολο καταθέσεων
Συνολική αξία ακινήτων
Μηνιαίο επίδομα:
Ετήσιο επίδομα: