ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
Επιλέξτε "1" για τα παντρεμένα ζευγάρια και "2" για τις μονογονεϊκές οικογένειες Αριθμός γονιών
Αριθμός παιδιών
Συντελεστής στάθμισης
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
Ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα
Κατηγορία επιδόματος:
Μηνιαίο επίδομα:
Ετήσιο επίδομα: