ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η επιδότηση δανείου από το δημόσιο
Αποτυπώστε τη σημερινή εικόνα του δανείου
Μπορείτε να εμφανίσετε ποσό δανείου έως και 130.000 ευρώ που είναι και το μέγιστο όριο της ρύθμισης. Προσοχή για τα επιχειρηματικά δάνεια είναι 100.000 ευρώ

Ποσό δανείου:
Συμπληρώνετε τη σημερινή διάρκεια του δανείου που υπολείπεται μέχρι την ολική του αποπληρωμή. Μπορείτε να δηλώσετε έως και 360 μήνες που αντιστοιχούν σε 30 χρόνια

Υπόλοιπη διάρκεια δανείου (σε έτη)
Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο
Ποια είναι η κατάσταση του δανείου; 
Σημερινή μηνιαία δόση
Η ΡΥΘΜΙΣΗ
Μήνας Ποσοστά  κρατικής επιδότησης
1ος μήνας 
2ος μήνας
3ος μήνας 
4ος μήνας
5ος μήνας
6ος μήνας
7ος μήνας
8ος μήνας
9ος μήνας
10ος μήνας
11ος μήνας
12ος μήνας
ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Μήνας Ποσό που θα καταβάλλει το κράτος
1ος μήνας 
2ος μήνας
3ος μήνας 
4ος μήνας
5ος μήνας
6ος μήνας
7ος μήνας
8ος μήνας
9ος μήνας
10ος μήνας
11ος μήνας
12ος μήνας
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ
Μήνας Ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης
1ος μήνας 
2ος μήνας
3ος μήνας 
4ος μήνας
5ος μήνας
6ος μήνας
7ος μήνας
8ος μήνας
9ος μήνας
10ος μήνας
11ος μήνας
12ος μήνας
ΣΥΝΟΛΟ