ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ; 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ:
Α. ATOMIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ ή ΟΕ)
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΙΣ ΙΚΕ, ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΚΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΜΕΤΟΧΟΥΣ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ