Πώς θα κλείσετε τις εκκρεμότητες με την επιστρεπτέα προκαταβολή
  Ποσό χρηματοδότησης
Επιστρεπτέα προκαταβολή 1
Επιστρεπτέα προκαταβολή 2
Επιστρεπτέα προκαταβολή 3
Επιστρεπτέα προκαταβολή 4
Επιστρεπτέα προκαταβολή 5
Επιστρεπτέα προκαταβολή 6
Επιστρεπτέα προκαταβολή 7
Σύνολο
Ποια ήταν η μεταβολή των εσόδων σας μέσα στο 2020; 
   
To ποσό που θα πρέπει να επιστρέψετε ανέρχεται στα…
   
1η επιλογή: 
2η επιλογή: 
3η επιλογή: