ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ; 
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ME TH ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ: 
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ME TH ΝΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ: 
ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ; 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
   Με τη σημερινή αντικειμενική αξία  Με τη νέα αντικειμενική αξία
1. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ:
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ:
3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΜΕ ΦΠΑ): 
4. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ (ΜΕ ΦΠΑ): 
5. ΈΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ:
6. ΜΕΣΙΤΙΚΑ (ΜΕ ΦΠΑ): 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ:
 
Δείτε περισσότερα εργαλεία οικονομικής ενημέρωσης από το fpress.gr