ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
Ο νέος κατώτατος μισθός    
(για υπαλλήλους άνω των 25 ετών)  
Χρόνια προϋπηρεσίας:
 
Οικογενειακή κατάσταση:
 
Σημερινός μεικτός κατώτατος μισθός:  
Ασφαλιστικές εισφορές  
Φόρος εισοδήματος    
Σημερινός καθαρός κατώτατος μισθός:  
Τελικό ποσοστό αύξησης (%)  
Νέος κατώτατος μισθός  
Ασφαλιστικές εισφορές  
Φόρος εισοδήματος  
Νέος κατώτατος καθαρός μισθός    
Επιπλέον ποσό που θα εισπράξει ο εργαζόμενος:  
Αύξηση εργοδοτικού κόστους:  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
Ο νέος κατώτατος μισθός
(για υπαλλήλους κάτω των 25 ετών)
Χρόνια προϋπηρεσίας:
Οικογενειακή κατάσταση:
Σημερινός μεικτός κατώτατος μισθός:
Σημερινός καθαρός κατώτατος μισθός:
Τελικό ποσοστό αύξησης (%)
Νέος κατώτατος μισθός
Ασφαλιστικές εισφορές
Φόρος εισοδήματος
Νέος κατώτατος καθαρός μισθός
 
Καθαρή μεταβολή:
Αύξηση εργοδοτικού κόστους: