Πόσα "κουπόνια" θα πάρω για να πληρώσω την εφορία
1. Συμπληρώστε τα ποσά που έχετε λάβει από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1,2 και 3 
  Ποσό χρηματοδότησης
Επιστρεπτέα προκαταβολή 1
Επιστρεπτέα προκαταβολή 2
Επιστρεπτέα προκαταβολή 3
Σύνολο
2. Ποια ήταν η μεταβολή των εσόδων σας μέσα στο 2020; 
   
To ποσό που θα πρέπει να επιστρέψετε ανέρχεται στα…
   
ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 
3. Συμπληρώστε το ύψος των παγίων δαπανών μέσα στο 2020
4. Συμπληρώστε το συνολικό ποσό που πήρατε μέσα στο 2020 από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1 έως 5 
 
ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ