Πόσο φόρο θα γλιτώσω από το "κούρεμα" ενοικίου;
 
Εισόδημα από ενοίκια το 2019
Φόρος που αναλογεί
Εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί
Συνολική επιβάρυνση
   
Εισόδημα από ενοίκια το 2020
Φόρος που αναλογεί
Εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί
Συνολική επιβάρυνση
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ