ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ:
   
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020
   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2019
   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2020
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΣΕΣ ΕΙΦΟΡΕΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
   
Εισφορά αλληλεγγύης 
Τέλος επιτηδεύματος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2019
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 2020
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (2019)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (2020)