Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ 2020 (ΠΟΥΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 2021) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ:
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2019
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2019
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2020
ΔΙΑΦΟΡΑ