Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ 2020 (ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 2021) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 2019 (που αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις του 2020):
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 2020 (που θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2021):
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ 2019 (που αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις του 2020):
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ 2020 (που θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2021):
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2019
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2019
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2020
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (20%) 2019
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (20%) 2020
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ 2020
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ 2021
ΔΙΑΦΟΡΑ 2020-2021