ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ME TH ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ: 
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ME TH ΝΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ: 
   Με τη σημερινή αντικειμενική αξία  Με τη νέα αντικειμενική αξία
1. ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΜΕ ΦΠΑ): 
5. ΈΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ:
Δείτε περισσότερα εργαλεία οικονομικής ενημέρωσης από το fpress.gr