ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Εισόδημα νοικοκυριού
Ενήλικα μέλη νοικοκυριού
Ανήλικα μέλη νοικοκυριού
Έκτακτο μέρισμα
ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ
ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Εισόδημα νοικοκυριού
 
Ανήλικα μέλη νοικοκυριού
   
Έκτακτο μέρισμα