ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η νέα πλατφόρμα ρύθμισης των κόκκινων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων      
Αποτυπώστε τη σημερινή εικόνα του δανείου  
Μπορείτε να εμφανίσετε ποσό δανείου έως και 130.000 ευρώ που είναι και το μέγιστο όριο της ρύθμισης. Προσοχή για τα επιχειρηματικά δάνεια είναι 100.000 ευρώ

Ποσό δανείου:
 
Συμπληρώνετε τη σημερινή διάρκεια του δανείου που υπολείπεται μέχρι την ολική του αποπληρωμή. Μπορείτε να δηλώσετε έως και 360 μήνες που αντιστοιχούν σε 30 χρόνια

Υπόλοιπη διάρκεια δανείου (σε έτη)
 
Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο  
Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:   
Κατά πόσα χρόνια θα επιμηκυνθεί η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου; 
 
Ποιο θα είναι το επιτόκιο που θα σας προσφέρει η τράπεζα;  
Αναγράψτε εισοδηματική και οικογενεική κατάσταση  
Σύνθεση νοικοκυριού
 
Ετήσιο εισόδημα  
Είδος δανείου
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
Η νέα πλατφόρμα ρύθμισης των κόκκινων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων
Μπορείτε να εμφανίσετε ποσό δανείου έως και 130.000 ευρώ που είναι και το μέγιστο όριο της ρύθμισης

Ποσό δανείου:
Συμπληρώνετε τη σημερινή διάρκεια του δανείου που υπολείπεται μέχρι την ολική του αποπληρωμή. Μπορείτε να δηλώσετε έως και 360 μήνες που αντιστοιχούν σε 30 χρόνια

Υπόλοιπη διάρκεια δανείου (σε έτη)
Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο
Σημερινή μηνιαία δόση 
Και αυτή θα είναι η νέα εικόνα του δανείου σας
Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας θα επιμηκυνθεί κατά (έτη)…
Άρα η νέα διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι…
Το επιτόκιο που σας προσφέρει η τράπεζα είναι…
Η νέα μηνιαία δόση είναι…
Το ποσό επιδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι... 
Το τελικό ποσό δόσης που θα πληρώνετε είναι…