ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ
Η ρύθμιση για τα χρέη σε έως και 24 δόσεις      
Συμπληρώστε το ποσό της οφειλής στην εφορία  
Η ρύθμιση…  
Αριθμός δόσεων που επιθυμείτε
 
Αριθμός δόσεων που θα εγκριθούν  
Επιτόκιο  
Ποσό δόσης  
Συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τη ρύθμιση  
Επιστροφή τόκων σε περίπτωση συνεπούς τήρησης  
Τελικό κόστος ρύθμισης  
ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ
Η νέα ρύθμιση για τα χρέη στην εφορία σε 48 δόσεις      
Συμπληρώστε το ατομικό σας εισόδημα  
Αριθμός τέκνων:
 
Συμπληρώστε το ποσό της οφειλής στην εφορία  
Η ρύθμιση…  
Αριθμός δόσεων  
Επιτόκιο  
Ποσό δόσης  
Συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τη ρύθμιση  
Επιστροφή τόκων σε περίπτωση συνεπούς τήρησης  
Τελικό κόστος ρύθμισης