Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ
Σύνολο οφειλών
Ελάχιστη καταβολή:
Αριθμός δόσεων 
Επιτόκιο
Μηνιαία δόση
Ποσό που θα καταβληθεί έως το τέλος της ρύθμισης