ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ
Η ρύθμιση για χρέη COVID σε έως και 24 δόσεις      
Συμπληρώστε το ποσό της οφειλής στην εφορία  
Η ρύθμιση…  
Αριθμός δόσεων που επιθυμείτε
 
Αριθμός δόσεων που θα εγκριθούν  
Επιτόκιο  
Ποσό δόσης  
Συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για τη ρύθμιση