ΠΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ; 
Συντάξιμες αποδοχές 
Έτη ασφάλισης
Πληρώνετε εισφορές για επικουρική ασφάλιση; 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (μετά την αφαίρεση των εισφορών υγείας)
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (μετά την αφαίρεση των εισφορών υγείας)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης)
ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ