Υπολογίστε το τεκμήριο του ΙΧ σας
Κυβισμός ΙΧ 
Έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα
ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2023 (σε €)
ΤΕΚΜΗΡΙΟ 2024 (σε €)
Διαφορά (σε €)