Υπολογίστε το τεκμήριο του ΙΧ σας
Κυβισμός ΙΧ 
Έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα
Υπολογισμός τεκμηρίου