ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 30_10_2010
ΠΟΣΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΟΥ; 
(για οχήματα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα έως 30/10/2010)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ (σε κυβικά εκατοστά) Επιλέξτε τον κυβισμό του κινητήρα
Το έτος κυκλοφορίας αφορά στο έτος πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα Επιλέξτε το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος
ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (σε ευρώ)
ΠΟΣΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΟΥ; 
(για οχήματα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα έως 30/10/2010)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (τιμές σε γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) Επιλέξτε τους ρύπους που εκπέμπει το όχημα μας
ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (σε ευρώ)