ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
Υπολογίστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σε KWh)
Αναγράψτε πόσα κιλοβάτ καταναλώνετε σε επίπεδο τετραμήνου
Απαντήσετε "ναι" αν έχετε νυχτερινό τιμολόγιο και "όχι" αν δεν έχετε  Έχετε ενεργοποιήσει το νυχτερινό τιμολόγιο;
Νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σε KWh)
Αναγράψτε τις κιλοβατώρες που καταναλώνετε κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ωραρίου. Ο λογαριασμός επηρεάζεται μόνο αν έχετε ενεργοποιημένο το νυχτερινό
Σε πόσες ημέρες αφορά ο συγκεκριμένος λογαριασμός;
Συμπληρώστε τις ημέρες για τις οποίες σας χρεώνει η ΔΕΗ με τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Συνήθως, οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εμπεριέχουν την κατανάλωση που γίνεται σε 120 ημέρες. Ο ακριβής αριθμός αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό.
Έχετε μονοφασική ή τριφασική παροχή; 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Η εξόφληση του εκάστοτε λογαριασμού Έναντι και Εκκαθαριστικού μέχρι και την ημερομηνία λήξης του.

Εάν υπάρχει ρύθμιση (διακανονισμός) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα όλες οι τρέχουσες δόσεις
Δικαιούστε την έκπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής;
Συνολική αξία ρεύματος και ΦΠΑ
Υπολογίστε τον λογαριασμό της ΔΕΗ
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σε KWh)
Αναγράψτε πόσα κιλοβάτ καταναλώνετε σε επίπεδο τετραμήνου
Απαντήσετε "ναι" αν έχετε νυχτερινό τιμολόγιο και "όχι" αν δεν έχετε  Έχετε ενεργοποιήσει το νυχτερινό τιμολόγιο;
Νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σε KWh)
Αναγράψτε τις κιλοβατώρες που καταναλώνετε κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ωραρίου. Ο λογαριασμός επηρεάζεται μόνο αν έχετε ενεργοποιημένο το νυχτερινό
Σε πόσες ημέρες αφορά ο συγκεκριμένος λογαριασμός;
Συμπληρώστε τις ημέρες για τις οποίες σας χρεώνει η ΔΕΗ με τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Συνήθως, οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εμπεριέχουν την κατανάλωση που γίνεται σε 120 ημέρες. Ο ακριβής αριθμός αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό.
Έχετε μονοφασική ή τριφασική παροχή; 
Α. Χρεώσεις προμήθειας ΔΕΗ
Πάγια Χρέωση
Πάγια Χρέωση Νύχτας
Β. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
Συμφωνημένη ισχύς Παροχής (kVA)
Η συμφωνημένη ισχύς της παροχής σας αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό. Για μονοφασική παροχή υπολογίζεται kVA=8 και για τριφασική παροχή kVA=25

ΑΔΜΗΕ: Σύστημα Μεταφοράς Η/Ε
ΔΕΔΔΗΕ: Δίκτυο Διανομής Η/Ε
ΥΚΩ: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
ΗΜΕΡΑΣ
ΝΥΚΤΑΣ
ΕΤΜΕΑΡ
Λοιπές χρεώσεις
Γ. Διάφορα
ΕΦΚ (Ν3365/05)
ΕΙΔ. ΤΕΛ. 5ο/οο Ν. 2093 /92
Στρογγ/ση 
Δ. ΦΠΑ