Højde  
Længde  
Hegnstype
 
Rafter
 
Stolper
 
 
Hegnsfag  
  Antal  
Rafter  
Stolper  
Løsholter  
Hegnsfag