Löneräknare

leftpanel

Avdrag och Utbetalning

Fyll i din månadslön i gula rutan
(före skatt och utan personla lönetillägg)
Värde vid utbetalning  
Dagkontodag "värde"
ansökan lönekontoret tillhanda senast den 1 i utb.månad
Timkonto per timme "värde"
ansökan lönekontoret tillhanda senast den 1 i utb.månad
Semestertillägg per dag "värde"
Värde arbetad övertid
Kval.ÖP/timme
Enkel.ÖP/timme
Föräldraledighet / Tjänstledighet
Ledighet vid havandeskapspenning
Avdrag görs för varje timme med 90%
Ledighet i högst 5 dagar
Avdrag görs för varje timme med 90%
Ledighet i 6 dagar eller mer
Avdrag görs per dag
Avdrag obetald semesterdag
Karens
Avdrag Karens dag 1
Avdrag görs per dag
Avdrag Karens från 2:a dag
Sjuklön erhålls från arbetsgivaren
Avdrag Karens från 15:a dag
Sjuklön erhålls från Försäkringskassan
Avdrag Karens t.o.m. 14:e dag
Green Cargo om Green Cargo inte betalar
BETA
Avdrag Karens från 15:a dag
Ej sjuklön beviljad 
BETA
Notera BETA ej fungerar ännu!!

Föräldraledighetsberäkning

En räknare för dig som visar hur stor löneavdraget
blir enligt kollektivavtalet på Green Cargo
Angiven månadslön
se Avdrag och Utbetalning
Formel B - löneavdrag med hela dagar
Ledig sex dagar eller fler
Avdrag per dag
per dag 0,03 av aktuell månadslön 
Ange antal lediga dagar 
Avdrag på lön
Formel C - löneavdrag per timma
Ledig högst 5 dagar eller del av dag
Avdrag per timme
Ej driftsatt (BETA)
Fyll i antal timmar i ledighet
Avdrag på lön
Att se över sin ansökan har betydelse, ibland kan det
vara bättre att dela upp ledigheter i fler perioder
Två exempel på samma ledighet (viss lön), som visar skillnaden
Alt 1 Två perioder Motsvarar
per 1 8 dgr
per 2 38 tim ( 4 dgr)
Summa
Skillnad mot Alt 2
Alt 2 En period
15 dagar

Förseningstidsräknare

Minuter: 
= Antal timmar
Skriv förseningsminuter
i gula rutan
Ersättning övertid enkel
Ersättning övertid kval
Glöm inte föra in din månadslön i
fliken avdrag och utbetalning
Omvandlar förseningsminuter till timmar och minuter

Aktuella Tarifflöner 2018

Aktuella tarifflöner 2018
V28 20 020 kr Utbildningslön steg 1
V29 23 925 kr Utbildningslön steg 2
V20 28 455 kr Radioloksoperatör
V10 25 000 kr Existerar ej längre
V21 29 700 kr Rangeroperatör
V22 30 805 kr Rangerledare
F17 20 125 kr Förare steg 1
F18 24 715 kr Förare steg 2
F19 29 000 kr Förare steg 3
F10 34 270 kr Förare
F11 37 300 kr Instruktör
Ready to reset
Are you sure to reset the Form's values?
created with
SpreadsheetConverter
Ready to submit
This form is complete and has passed all validation tests. Do you want to submit now?

Real-time Sync

Back

participant list

Back
  •   No one is connected.