Online berekenen pensioen, lijfrente, banksparen                    
Geboortedatum
Startleeftijd lijfrente uitkeringen
Leeftijd
Gewenste looptijd uitkeringen in jaren
Minimaal 5 jaar.
Levenslang bancair is 20 tot 30 jaar.
Bereken via de link je verwachte AOW leeftijd.
De AOW datum staat vast binnen 5 jaar voor de jaarlijks vastgestelde AOW datum.
AOW leeftijd berekenen
Bereken via de link je verwachte AOW leeftijd.
De AOW datum staat vast binnen 5 jaar voor de jaarlijks vastgestelde AOW datum.
Looptijd in jaren
Marktrente uitkeringen
Rendement fondsen uitkeringen
Bereken je fiscale jaarruimte in 2021
Maximaal fiscale inkomen voor pensioen en lijfrente bedraagt € 110.111 per jaar. Jaarinkomen in 2020
Maximaal fiscale inkomen voor pensioen en lijfrente bedraagt € 110.111 per jaar in 2020 en € 112.189 in 2021
Verwachte stijgingen
Bruto inkomen per maand
Gemiddelde stijging inkomen
IB percentage
Belastbaar inkomen minus inleg lijfrente is bepalend voor tarief inkomstenbelasting.
Inflatie
Indien je een pensioen opbouwt, moet je rekening houden met de jaarlijkse aangroei (factor A) van je pensioen. Deze kun je terugvinden op je Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) van de pensioenuitvoerder. Pensioenaangroei (factor A) in 2020
Indien je een pensioen opbouwt, moet je rekening houden met de jaarlijkse aangroei (factor A) van je pensioen. Deze kun je terugvinden op je Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) van de pensioenuitvoerder.
Stijging pensioen(en)
Indien je inkomsten hebt als IB ondernemer (eenmanszaak of VOF) dien je een eventuele toevoeging van de fiscale oudedagsreserve in mindering te brengen. FOR dotatie voor ondernemers
Indien je inkomsten hebt als IB ondernemer (eenmanszaak of VOF) dien je een eventuele toevoeging van de fiscale oudedagsreserve in mindering te brengen.
Reeds ingelegd voor lijfrente/banksparen
Je maximale inleg per jaar bedraagt
De fiscale jaarruimte is gemaximeerd tot 12.986
Alleenstaand?
Je maximale inleg per maand bedraagt
Hoogte AOW per jaar
Te bereiken pensioen (actieve deelname) of reeds opgebouwd pensioen (niet actieve deelname).

Op mijnpensioenoverzicht.nl en de UPO van de pensioenuitvoerder wordt geen rekening gehouden met stijging van je inkomen en indexatie.
Hoogte pensioen(en) per jaar
Risicoprofiel:
1 = defensief
2 = neutraal
3 = offensief

N.B. ook zeer defensief en zeer offensief mogelijk, echter niet opgenomen in deze berekeningsmodule.
Beleggingsprofiel
Vul hier je verwachte inkomen in wanneer je vanaf AOW datum nog doorwerkt. Inkomen vanaf AOW datum
Verwacht netto rendement per jaar
Totaal AOW + pensioen per jaar
Eerste inleg
Totaal AOW, pensioen per maand
Gewenste bruto inleg per maand
Minimaal 50 en maximaal 1.082 per maand
AOW, pensioen en lijfrente o.b.v. rente
Netto inleg per maand
De belastingaftrek vindt plaats via je aangifte IB, dus telkens in het volgende jaar.
Let op. Indien je belastbaar inkomen na aftrek van lijfrente minder bedraagt dan 68.508 per jaar, dan bedraagt je percentage aftrek 37,35% en is de netto inleg hoger.
AOW, pensioen en lijfrente o.b.v. fondsen