Online calculator Pensioenvoordeel Plan    
 
Bereken hier uw verwachte voordeel (besparing) als werkgever en het verwachte voordeel voor uw werknemers.
Gemiddelde personeelsgegevens
Maandsalaris
Gemiddelde vaste parttime maandsalaris.
Pensioengevend
Vakantiegeld
Toeslag vakantiegeld
Wettelijk minimum 8%
Geef aan of vakantiegeld pensioengevend of niet pensioengevend is.

Vakantiegeld is standaard pensioengevend
13e maand
Indien er een 13e maand is, geef aan of deze wel of niet pensioengevend is.

Standaard is een 13e maand niet pensioengevend.
Overige loonbestanddelen
Indien er overige salarisbestanddelen zijn, geef aan of deze wel of niet pensioengevend zijn.

Standaard zijn deze niet pensioengevend.
Aantal werknemers deelname
Hoeveel werknemers die vallen onder een pensioenfonds heeft het bedrijf en die mogelijk gaan deelnemen?
Leeftijd werknemers
Wat is de gemiddelde leeftijd van werknemers binnen het bedrijf?
Parttime percentage
Wat is het gemiddelde parttime percentage?
Selecteer hier uw Bedrijfstakpensioenfonds
Selecteer hier uw subfonds
Gemiddelde loonsom excl. werkgeverslasten Per jaar Per maand
Parttime salaris
Parttime salaris incl. toeslagen
Inkomen inclusief toelagen zoals vakantiegeld, 13e maand en overigen loonbestanddelen
Parttime pensioengevend salaris
Fulltime salaris incl. toeslagen
Indien er weinig tot geen fiscale ruimte in de opbouw zit, is er veelal wel een verschil tussen het pensioengevende en fiscale salaris.
Bovendien berekenen wij ook de inhaalruimte waardoor vaak meer inleg mogelijk is.
In deze indicatieberekening is geen ruimte maar kan in de praktijk vaak afwijken. Neem hiervoor contact met ons op.
 
Minimale inleg
Maximaal maandelijks in te leggen
Gemiddelde gewenste inleg per maand
Dit is de extra premie die de werknemer inlegt voor de aanvullende pensioenregeling en maandelijks wordt ingehouden op het bruto loon.
Rendement in opbouwfase
Het netto rendement in de neutrale lifecycle bedraagt circa 6% en is lager naarmate men dichter bij de pensioenleeftijd komt.
Omzettingsfactor in uitkeringsfase
Indien het opgebouwde pensioenkapitaal wordt omgezet in uitkeringen o.b.v. een vaste rente, dan bedraagt de omzettingsfactor op dit moment circa 26.

Indien wordt gekozen voor een variabele pensioenuitkering o.b.v. beleggingsunits, dan bedraagt de omzettingsfactor circa 18 - 20.
Totaal 1e jaar per werknemer
Het voordeel is hoger indien:
- wordt gekozen voor een eerste hoge inleg (inhalen van pensioen)
- vrijde dagen worden uitgeruild voor extra pensioen
- resikosten 'a la carte' worden toegepast (fiscale optimalisatie)
Totaal 1e jaar
Jaarlijks per werknemer
Indicatie jaarlijks voordeel werkgever per jaar per deelnemende werknemer vanaf het 2e jaar.

De jaarlijkse besparing is hoger indien:
- vrije dagen worden uitgeruild voor extra pensioen
- resikosten 'a la carte' worden toegepast (fiscale optimalisatie)
Jaarlijks totaal
Dit is de netto inleg o.b.v. de loonstrook (loonheffing).

De netto inleg na aangifte inkomstenbelasting is veelal lager
Indicatie netto voordeel werknemer
Netto inleg per werknemer
Dit is de netto inleg o.b.v. de loonstrook.

De netto inleg na aangifte inkomstenbelasting is veelal lager.
Netto inleg in procenten per werknemer
Dit is het netto percentage inleg t.o.v. de bruto inleg o.b.v. de loonstrook.

Het betto percentage na aangifte inkomstenbelasting is veelal lager.
Deze uitkomsten zijn indicatief. Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.
Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
Mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
Eventuele opmerkingen/vragen