Leefgeld is je netto inkomen min vaste lasten.    
In Vlaanderen 
8% eenoudergezinnen
30% eenpersoonshuishoudens **
      Per maand Netto /uur     
Netto loon partner 1    
  partner 2**      
           
In Vlaanderen 70% van de woningen zijn bewoond door eigenaar***
      permaand per jaar % van leeggeld
Huur of woningaflossing+intrest ***  
Brand verzekeringen (woning als huurder of eigenaar)
Keuken toestellen (aankoop, herstellingen, onderhoud,…)
Herstellingen en onderhoud woning             50
Autolening of leasing  
Autoverzekering
Verkeersbelasting
Auto onderhoud, keuring, verbruik
Internet, gsm , vaste telefoon, televisie
Water
Elektriciteit en gas      
Gezinspolis (rechtsbijstand en aansprakelijkheid)  
Ziekenfonds bijdragen (verplicht)
Hospitalisatie verzekering
Gezondheidskosten (dokter, tandarts, …  
Kinderopvang kosten   
Kosten bank
Pensioensparen 
Inkomstenbelastingen 
Kosten voor een opleiding
Onderhoudsplicht voor ouders (toekomst?)
Huisvuil kosten
Kleding, schoenen, kapper
Vakantiebudget
Hobby, sportabonnement, cultuur,   
    Som vaste kosten    
Leefgeld boodschappen per maand
per week
per dag
Hefboom      per maand   per jaar     
Besparingen      
Bijjob (uur x loon)  
       
             
Deze rekentool is gemaakt door           
© ondernemershulp.riccyfocke.com
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.
Vraag tijdig advies aan je persoonlijke boekhouder of laat ons liefst samenwerken.