Kasstroom / cashflow berekenen voor een financieringsaanvraag  
           
           
           
           
Rubriek
jaar X-2 jaar X-1 jaar X Gemiddelde 
70 Omzet
-60 Handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen
-61 Diensten en diverse goederen
-62 Personeelskosten
-63 Afschrijvingen
-65/75 Financiële kosten en opbrengsten
Winst voor belastigen
-Belastingen
Netto Winst na belastingen
Banker's Cash Flow        
Netto Winst na belastingen
63 + Afschrijvingen (= geen uitgaande kasstroom)
Operationele Cashflow (vereenvoudigd)
42 - Bestaande jaarlast (let op: laatste jaar nemen)
  Vrije Cashflow
 
Hoeveel moet je verdienen als ondernemer? 
Aantal VTE
Per VTE Vergoeding managementinspanning,  alle risico's etc.
Hoeveel vrije cashflow nodig om financiering te kunnen aanvragen? 
   
Financieringsbedrag 
Termijn
Aflossing
Intresttarief
Intrest 1e jaar bij jaarlijkse gelijke aflossingen
  Bijkomende jaarlast (aflossing + intrest)      
Overblijvende / vrije Cashflow na financiering
  Vragen die je met je boekhouder kan bekijken:   
Hoeveel is de bijkomende cashflow door de investering? 
  Herberekende overblijvende / vrije cashflow?      
  Kritische vragen die kunnen bekeken worden:   
Hoeveel loon is er uitbetaald voor de zaakvoerder?
Verhouding vrije cashflow op de omzet? 
  Grootste afwijking van omzet in die 3 jaar, indien schommelend?   
 
Daarnaast zal nog gekeken worden naar
Balansgegevens en waarborgpositie kredietverschaffer
Managementstijl
Rechtszekerheid omgevingsvergunningen vandaag en in de toekomst. 
Noodzakelijke investeringen in de toekomst (Duurzaamheid stresstest)