Hoe omgaan met perfectionisme?      
Doe eerst de test.
Is er wel sprake van perfectionisme?  
Over jezelf , over een collega of laat iemand anders eens de antwoorden geven over jezelf.  
Keuze menu
De persoon stelt taken vaak uit.
De persoon is nooit tevreden met wat De persoon doet.       
De persoon is heel stil in meetings of voert juist het hoogste woord.
De persoon heeft bevestiging nodig om goed te kunnen werken. 
De persoon kan niet "neen" zeggen.
De persoon werkt heel vaak over.
De persoon verontschuldigt zich vaak.
De persoon besteedt veel tijd aan taken, om ze perfect af te werken.
De persoon heeft een sterke behoefte aan structuur. 
De persoon is vaak moe en/of heeft vaak hoofd-, rug- of maagpijn.
Besluit 
Wil je leren hoe je constructief kan omgaan met het perfectionisme van je medewerkers en/of van jezelf? Kijk dan even op de 2e pagina: "Oplossing"  
   
Als je merkt dat perfectionisme een probleem voor je wordt, zijn er een aantal stappen die je kunt nemen om ermee om te gaan:  
1. Identificeer je gedachten: 
Let op de gedachten die je hebt wanneer je probeert iets perfect te doen. Zijn ze realistisch of zijn ze overdreven? Probeer te achterhalen waarom je zo'n hoge standaard hebt.  
   
2. Stel realistische doelen:
Bepaal wat een realistisch resultaat is voor de taak die je wilt voltooien. Maak doelen die haalbaar zijn en niet onbereikbaar.  
   
3. Focus op de voortgang: 
In plaats van je te richten op het perfecte eindresultaat, concentreer je op de vooruitgang die je maakt. Het is beter om stap voor stap te werken in plaats van alles in één keer perfect te willen doen.  
   
4. Accepteer imperfectie:
Het is belangrijk om te beseffen dat niets perfect is en dat er altijd ruimte is voor verbetering. Accepteer dat er fouten kunnen worden gemaakt en dat dit deel uitmaakt van het leerproces.  
   
5. Werk aan je zelfvertrouwen: 
Perfectionisme kan vaak voortkomen uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Werk aan je zelfvertrouwen door jezelf te waarderen voor de dingen die je goed doet en door jezelf uit te dagen om nieuwe dingen te proberen.  
   
6. Vraag om hulp:
Als je merkt dat perfectionisme je belemmert, vraag dan om hulp van anderen. Praat met vrienden of familieleden, of overweeg om professionele hulp te zoeken. Soms kan het hebben van een externe kijk op de situatie je helpen om de juiste perspectief te krijgen.  
Resultaat: 
Je hebt nog tijd nodig om eraan te werken
Voor iedere stap vind je hier suggesties om eraan te werken
1. Identificeer je gedachten: 
Om erachter te komen waarom je zo'n hoge standaard hebt, is het belangrijk om kritisch naar je gedachten en gevoelens te kijken. Een goede manier om dit te doen is door het bijhouden van een dagboek. Schrijf op wanneer je merkt dat je hoge verwachtingen hebt en wat je gedachten en gevoelens zijn op dat moment. Probeer te achterhalen welke factoren kunnen bijdragen aan je perfectionisme, zoals bijvoorbeeld:
1. Ouders of opvoeders: 
Als je ouders of opvoeders hoge verwachtingen van je hadden toen je opgroeide, kan dit hebben bijgedragen aan je perfectionisme.
 
2. Maatschappelijke normen: 
In onze samenleving wordt vaak nadruk gelegd op het streven naar perfectie. Dit kan invloed hebben op hoe we onszelf zien en welke verwachtingen we hebben van onszelf.
 
3. Angst voor afwijzing: 
Sommige mensen zijn perfectionistisch omdat ze bang zijn om afgewezen te worden als ze niet perfect zijn.
 
4. Eerdere ervaringen: 
Misschien heb je eerder succes gehad door het nastreven van perfectie, en daardoor heb je geleerd dat perfectie essentieel is voor succes.
Als je eenmaal weet waarom je zo'n hoge standaard hebt, kun je beginnen met werken aan manieren om ermee om te gaan en je perfectionisme te verminderen. 
 
Dit kan inhouden dat je bijvoorbeeld je negatieve gedachten uitdaagt, realistische doelen stelt en jezelf accepteert zoals je bent. Het kan ook helpen om met een professional te praten, zoals een therapeut, die je kan helpen om je perfectionisme aan te pakken.
2. Stel realistische doelen:  
   
Het stellen van realistische doelen is belangrijk als je wilt voorkomen dat je perfectionisme je overweldigt. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om realistische doelen te stellen:  
1. Bepaal je prioriteiten:
Voordat je begint met het stellen van doelen, is het belangrijk om te bepalen wat echt belangrijk voor je is. Bedenk wat je echt wilt bereiken en waar je je energie op wilt richten.  
   
2. Maak specifieke doelen:   
Wanneer je een doel stelt, zorg er dan voor dat het specifiek is. Het moet duidelijk zijn wat je wilt bereiken en wat de deadline is. Bijvoorbeeld: "Ik wil mijn scriptie over twee maanden afronden."  
   
3. Maak haalbare doelen:  
Zorg ervoor dat je doelen haalbaar zijn. Probeer geen doelen te stellen die te moeilijk zijn of die onrealistisch zijn om te bereiken. Maak je doelen uitdagend, maar haalbaar.  
   
4. Wees realistisch over je tijd:  
Zorg ervoor dat je realistisch bent over de tijd die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Als je te weinig tijd hebt, kan dit leiden tot onnodige stress en kan het de kwaliteit van je werk negatief beïnvloeden.  
   
5. Houd rekening met mogelijke obstakels:   
Bedenk wat de mogelijke obstakels kunnen zijn bij het bereiken van je doelen en plan vooruit hoe je hiermee omgaat. Als je bijvoorbeeld weet dat je in de komende weken een drukke periode hebt op het werk, stel dan geen doelen die veel tijd en energie vergen.  
   
6. Beloon jezelf:   
Zorg ervoor dat je jezelf beloont als je je doelen hebt bereikt. Dit kan je helpen om gemotiveerd te blijven en om jezelf te stimuleren om verder te gaan.  
Door deze stappen te volgen, kun je realistische doelen stellen die haalbaar zijn en die je helpen om je perfectionisme onder controle te houden.  
Oefening : Smart doelen
Oefening: Prioriteiten stellen
3. Focus op de voortgang: 
Focussen op vooruitgang in plaats van perfectie kan helpen om je perfectionisme te verminderen en meer te genieten van het proces. Hier zijn enkele tips om je te helpen focussen op de vooruitgang:  
1. Bepaal je doelen: 
Het is belangrijk om je doelen duidelijk te definiëren. Schrijf op wat je wilt bereiken en waarom. Verdeel je doel in kleine, haalbare stappen, zodat je vooruitgang kunt meten.  
2. Houd een logboek bij: 
Houd een logboek bij van je prestaties en vooruitgang. Schrijf op wat je hebt bereikt, wat goed ging en wat je hebt geleerd. Dit kan je helpen om je vooruitgang te zien en te erkennen.  
3. Focus op het heden: 
Probeer je te concentreren op wat je nu aan het doen bent, in plaats van te denken aan wat er nog moet gebeuren. Geef jezelf de ruimte om fouten te maken en leer ervan.  
4. Vergelijk jezelf niet met anderen: 
Probeer jezelf niet te vergelijken met anderen. Iedereen heeft zijn eigen tempo en reis. Richt je op je eigen vooruitgang en wees trots op wat je hebt bereikt.  
5. Stel realistische doelen: 
Stel doelen die haalbaar zijn en houd rekening met je eigen capaciteiten en tijd. Dit zal je helpen om gemotiveerd te blijven en je vooruitgang te meten.  
6. Beloon jezelf: 
Beloon jezelf voor de vooruitgang die je hebt geboekt. Het maakt niet uit hoe klein de stap is, het is belangrijk om jezelf te erkennen en te vieren.  
Door je te concentreren op de vooruitgang in plaats van op perfectie, kun je meer genieten van het proces en jezelf uitdagen om je doelen te bereiken.   
Het kan ook helpen om je perfectionisme te verminderen en je meer ontspannen en tevreden te voelen.  
4. Accepteer imperfectie:
 
Het accepteren van imperfectie kan een uitdaging zijn, vooral als je gewend bent om naar perfectie te streven. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om imperfectie te leren accepteren:
1. Herken je innerlijke criticus: 
Het is belangrijk om te begrijpen waarom je perfectionistische neigingen hebt. Vaak komt het voort uit een innerlijke criticus die hoge verwachtingen heeft van jezelf en moeilijk tevreden te stellen is. Door je bewust te zijn van je innerlijke criticus, kun je beginnen met het veranderen van je gedachten.
 
2. Omarm het proces: 
Het proces is net zo belangrijk als het eindresultaat. Probeer je te concentreren op het proces en te genieten van de reis. Het accepteren van imperfectie betekent ook het accepteren van het feit dat niet alles perfect kan zijn en dat fouten maken deel uitmaakt van het leerproces.
 
3. Wees vriendelijk voor jezelf: 
Wees vriendelijk voor jezelf als je een fout maakt of als iets niet helemaal gaat zoals gepland. Praat tegen jezelf zoals je tegen een goede vriend zou doen. Geef jezelf de ruimte om te groeien en te leren.
 
4. Vier kleine overwinningen: 
Vier kleine overwinningen en wees trots op je prestaties, hoe klein ze ook zijn. Dit kan je helpen om positief te blijven en gemotiveerd te blijven om verder te gaan.
 
5. Vermijd perfectionistische taal: 
Vermijd perfectionistische taal zoals "alles of niets" of "het moet perfect zijn". Probeer in plaats daarvan realistisch te zijn en gebruik te maken van taal zoals "ik doe mijn best" of "ik zal proberen het beter te doen".
 
6. Leer los te laten: 
Leer los te laten van perfectionisme door te beseffen dat je niet alles onder controle hebt en dat het niet altijd perfect hoeft te zijn. Vertrouw erop dat je je best doet en dat je vooruitgang boekt.
Het accepteren van imperfectie is een proces dat tijd kost. 
Door deze stappen te volgen en vriendelijk voor jezelf te zijn, kun je beginnen met het omarmen van imperfectie en meer genieten van het leven.
5. Werk aan je zelfvertrouwen:   
Het verbeteren van zelfvertrouwen kan een proces zijn, maar er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om aan je zelfvertrouwen te werken. Hier zijn enkele tips:  
   
Wees aardig voor jezelf: Behandel jezelf met vriendelijkheid en respect. Wees aardig voor jezelf, zoals je zou zijn voor een goede vriend. Vermijd negatieve zelfpraat en wees bewust van je interne dialoog.  
Focus op je sterke punten: Richt je aandacht op je sterke punten en talenten. Erken wat je goed doet en wat je hebt bereikt. Schrijf ze op en houd ze bij de hand om je eraan te herinneren.  
Werk aan je zwakke punten: Het werken aan je zwakke punten kan je ook helpen om je zelfvertrouwen te verbeteren. Bepaal wat je wilt verbeteren en maak een plan om eraan te werken.  
Leer nieuwe vaardigheden: Het leren van nieuwe vaardigheden kan je helpen om je zelfvertrouwen te vergroten. Kies iets nieuws dat je wilt leren en zet kleine stappen om het te bereiken.  
Zorg goed voor jezelf: Zorg voor je lichaam en geest. Eet gezond, beweeg regelmatig en zorg voor voldoende slaap. Neem de tijd om te ontspannen en dingen te doen die je leuk vindt.  
Vermijd vergelijken met anderen: Vergelijk jezelf niet met anderen. Wees je ervan bewust dat iedereen zijn eigen pad heeft en zijn eigen talenten en uitdagingen heeft. Richt je op je eigen vooruitgang en groei.  
Accepteer fouten en mislukkingen: Fouten maken en mislukken is menselijk. Accepteer dat dit deel uitmaakt van het leerproces en dat je er uiteindelijk sterker van wordt.  
Zoek ondersteuning: Zoek ondersteuning van vrienden, familie of een professional als je merkt dat je worstelt met je zelfvertrouwen. Een buitenstaander kan je nieuwe inzichten geven en je helpen om positiever over jezelf te denken.  
Door deze tips te volgen en positieve stappen te zetten, kun je je zelfvertrouwen opbouwen en meer tevreden zijn met jezelf en je leven.  
6. Vraag om hulp:  
   
Een sparringpartner kan een waardevolle bron van ondersteuning en feedback zijn. Hier zijn een paar redenen waarom je een sparringpartner zou kunnen overwegen:  
1. Nieuwe perspectieven en ideeën:
Een sparringpartner kan je helpen om nieuwe perspectieven en ideeën te krijgen. Ze kunnen je uitdagen om anders te denken en je aanmoedigen om nieuwe mogelijkheden te verkennen.  
   
2. Feedback en advies:  
 Een sparringpartner kan feedback en advies geven op jouw ideeën en plannen. Dit kan je helpen om te bepalen of je op de goede weg bent en om mogelijke valkuilen te identificeren.  
   
3. Accountability:   
Een sparringpartner kan je helpen om jezelf verantwoordelijk te houden voor je doelen en acties. Ze kunnen je aanmoedigen om actie te ondernemen en je motiveren om door te zetten, zelfs als het moeilijk wordt.  
   
4. Netwerk en connecties:  
Een sparringpartner kan je introduceren bij hun eigen netwerk en connecties. Dit kan je helpen om nieuwe mogelijkheden te verkennen en je te verbinden met andere professionals in jouw vakgebied.  
   
5. Mentorschap:   
Een sparringpartner kan fungeren als een mentor en je begeleiden bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze kunnen je helpen om je vaardigheden en kennis te vergroten en je loopbaan te verbeteren.  
Kortom, een sparringpartner kan je helpen om jouw doelen te bereiken, jezelf verder te ontwikkelen en nieuwe kansen te verkennen.  
Begin met je in te schrijven op mijn nieuwsbrief.
Je kan ook een afspraak maken.