Impact op eigen vermogen 
Reductie
  Actief         /totaal      
Grond 
Bedrijfsgebouwen 
bedrijfseconomische waarde
Veegebonden machines
bedrijfseconomische waarde
Andere machines
  Andere activa        
  Passief         /totaal      
Eigen vermogen 
verdampt
Vreemd vermogen KT
  Vreemd vermogen LT        
  Impact op bedrijfsresultaat       na/voor    
Omzet
Vaste kosten 
  Variabele kosten                 500.000,00          
Resultaat
minder
Bedrijven gaan niet failliet als ze meer schuld hebben dan vermogen, 
maar omdat ze hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. 
Oplossing
Indien daling van resultaat tts
moet gecompenseerd worden, moet de producentenprijs met stijgen
Hierdoor zal de consumentenprijs factor 2,0
stijgen
Indien de vermogensdaling kan afgeschreven worden bij de fiscale aangifte,
kan die verlies fiscaal deels (20-25%) gecompenseerd worden.